Sluitende verzorgingshuizen

Wie vangt de sociale functie op in de wijk?

Met het sluiten van verzorgingshuizen vallen voor oudere bewoners in de omgeving belangrijke voorzieningen weg, zoals de gezamenlijke maaltijd, dagactiviteiten, ontmoeting en opvolging van personenalarmering. Dat geldt in het bijzonder voor bewoners van aanleunwoningen, die niet meer tegen het verzorgingshuis aan kunnen ‘leunen’.

Wie zijn aan zet om voor deze bewoners de sociale functie op te vangen? En op welke manieren kun je dat doen? Movisie deed een kwalitatief onderzoek bij met een landelijk werkende woningcorporatie en zeven locaties. In deze publicatie worden de mogelijke oplossingen in kaart gebracht.