Het sociaal domein en veiligheidsdomein in verbinding

Handreiking bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

5 april 2016

Een optimale verbinding tussen sociaal domein en veiligheids/justitieel domein is van cruciaal belang om betekenisvol in te grijpen bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Hoe slaan deze domeinen bij huiselijk geweld en kindermishandeling de handen ineen?

Deze handreiking helpt je als beleidsambtenaar sociaal domein én beleidsambtenaar openbare orde en veiligheid op weg. Voor beide ambtenaren beschrijven we vijf tips.