Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten

Kwalitatieve deelstudie

21 december 2012

Deze studie is bedoeld om vanuit Ruimte voor Contact-projecten informatie in te winnen die bruikbaar is voor nieuwe projecten en eveneens nuttig is voor andere professionals in het brede welzijnsgebied.

Oberon voerde  in opdracht van het het ministerie van VROM, DG WWI een kwalitatieve deelstudie uit.

Jaar
2007
Uitgever(s)
Oberon
Type
Rapport