Sociale wijkteams en informele zorg

Issues die spelen en oplossingen die werken

15 februari 2017

Veel professionals in sociale wijkteams komen niet toe aan het organiseren van een goede samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers. In deze veldverkenning leest u kort over de issues die spelen en uitgebreid over de oplossingen die werken.

De publicatie biedt een handig model waarmee u samenwerking met informele zorg vormgeeft. U begint met visievorming en kijkt vervolgens met uw team welke tools voor u geschikt zijn. Ook neemt u de samenwerking met andere organisaties onder de loep. Een publicatie waarmee u direct aan de slag kunt.