Sociale wijkteams in ontwikkeling

Inrichting, aansturing en bekostiging.

15 oktober 2013

Gemeenten krijgen een forse taakuitbreiding in het sociaal domein. Gemeenten moeten voor een effectievere en efficiënter georganiseerde aanpak kiezen.

Dat kan door anders en innovatiever te gaan werken: meer gebruik van de eigen kracht van burgers, van de kracht van de samenleving, meer integraal werken, beter gebruik van alle nabije voorzieningen en meer sturen op resultaat. Deze aanpak wordt zichtbaar in de sociale wijkteams, waar veel gemeenten mee experimenteren.

Bij de inrichting van deze wijkteams lopen gemeenten tegen een verscheidenheid aan vragen aan, waaronder sturing en bekostiging. Dit document is een handreiking voor gemeenten. Het beschrijft het toekomstbeeld van de deelnemende gemeenten van de inrichting, aansturing en bekostiging van sociale wijkteams in relatie tot de 0e en 1e lijn.

Klik hier om deze publicatie te downloaden (pdf)

Jaar
2013
Uitgever(s)
KPMG Plexus
Type
Handreiking
Pagina's
76