Sociale (wijk)teams in vogelvlucht

State of the art najaar 2014

Veel gemeenten kiezen voor het werken met sociale (wijk)teams te werken om de doelen van de transformatie vorm te geven. In dit onderzoek is gekeken naar de huidige stand van zaken: hoe zien deze teams er uit, welke organisatievormen bestaan er en wat zijn de belangrijkste doelstellingen van de teams?

Om hier zicht op te krijgen heeft Movisie, in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, in oktober 2014 een peiling uitgevoerd onder 224 gemeenten (56% van het totaal aantal gemeenten). De respons uit de G32 was hoog: 78% vulde de vragenlijst in. Bij de kleinere gemeenten was de respons 54%. Slechts één van de G4 gemeenten vulde de vragenlijst in. Daarom is de categorie grootste gemeenten niet meegenomen in het onderzoek. Eén ding blijkt in ieder geval duidelijk uit de peiling: het aantal gemeenten dat met sociale (wijk)teams werkt, is in korte tijd explosief toegenomen. Werden er in 2013 door Van Arum en Lub nog slechts 32 beleidsnota’s gevonden over sociale (wijk)teams, in 2014 werkt 69% van 224 gemeenten er al mee. Men lijkt deze teams te zien als hét antwoord op de decentralisatie van Rijkstaken naar de gemeenten.