SOFA-model: de rollen van mantelzorgers

Professionals komen tijdens hun werk vaak in contact met mantelzorgers. Voor een goed samenspel tussen professionals en mantelzorgers helpt inzicht in de rollen die mantelzorgers hebben. Het SOFA-model geeft zicht op deze rollen en wat jij, als professional, hierin kunt doen. Houd jij met alle rollen voldoende rekening?

Door rekening te houden met de verschillende rollen van mantelzorgers, krijg je meer zicht op hun behoeften en mogelijkheden. Je leert mantelzorgers beter begrijpen en het voorkomt dat je te veel op één aspect focust, bijvoorbeeld overbelasting. Hierbij is het het SOFA-model een handig hulpmiddel. Hierdoor krijg je meer inzicht in de behoeften en mogelijkheden van mantelzorgers.

Mantelzorgers hebben vier verschillende rollen:

  • Mantelzorgers als partner in het werk (samenwerken)
  • Mantelzorgers als hulpvrager (ondersteunen)
  • Mantelzorger als persoonlijke relatie (faciliteren)
  • Mantelzorger als expert (afstemmen)

>> Download de infographic en lees meer over de verschillende rollen of bekijk de korte video met uitleg.

ivm

Download de volledige publicatie