Spanning en veerkracht

De opgave van de transities en transformaties in 2015

2015 is het jaar van grote veranderingen in het sociale domein. Met de transities krijgen gemeenten de verantwoordelijkheden voor ondersteuning, zorg en participatie van burgers, voor zowel jong als oud. Het idee achter de transities is dat het beter en ook goedkoper kan. Kernwoorden als ‘direct en dichtbij’, ‘maatwerk’ en ‘eigen kracht’, drukken dit uit. Dit vraagt om een transformatie.

De essentie is dat er wordt gewerkt vanuit wat (kwetsbare) mensen kunnen, willen én wat ze nodig hebben. Maar ligt de bal daarbij niet teveel alleen bij hen en hun sociale netwerk? Zijn zij de enigen die veerkracht moeten ontwikkelen of geldt dat ook voor professionals, beleidsmakers en bestuurders?

In het essay Spanning en veerkracht schetsen wij de dilemma’s. De kans ligt hierbij in het organiseren van veerkracht. Dat kan door vanzelfsprekendheden los te laten, door te experimenteren en te reflecteren, door professionals de ruimte te geven, door ontschot te werken en daarin samen op te trekken in de driehoek burgers, professionals en beleidsmakers.