De stand van het sociaal werk in Nederland

De grote raadpleging van het sociaal werk 2020

Onderzoek van TNO naar arbeidsproblematiek in zorg en welzijn toonde aan dat veel sociaal werkers ontevreden zijn. Movisie onderzocht in ‘De grote raadpleging van het sociaal werk 2020’ hoe dat komt en wat de invloed daarvan op hun beroepsuitoefening is. En wat is de impact van de veranderingen in het sociaal domein op sociaal werkers? Vele honderden sociaal werkers lieten hun stem horen.

In de raadpleging benoemen sociaal werkers dat de zaken die zij tegenkomen complexer zijn geworden. Vraagstukken als huiselijk geweld, huisvestingsproblematiek, psychische gezondheid, werkloosheid en financiële problematiek nemen toe. Sommigen beargumenteren dat de huidige coronacrisis een van de factoren is waarom sociale problematiek in de maatschappij complexer is geworden. Andere sociaal werkers benoemen dat dit een gevolg is van de transitie, de veranderende visie en maatschappelijke veranderingen die dit heeft teweeggebracht, denk aan de verwachting dat mensen meer zelfredzaam moeten zijn, beroep moeten doen op het sociaal netwerk en (langer) zelfstandig thuis wonen.

Dat er meer aandacht voor deze specifieke thema’s in het werk is gekomen ervaren de meeste sociaal werkers als positief en zien dit als uitdagend en prikkelend. Zo zijn zij meer integraal gaan werken en het verhelderen van de vraag op alle levensgebieden heeft meer nadruk gekregen. Over sommige aspecten zijn sociaal werkers minder tevreden, bijvoorbeeld over het gegeven dat zij zich in toenemende mate bezighouden met monitoren, rapporteren en administratie, ten opzichte van vijf jaar geleden.

Download 'De stand van het sociaal werk in Nederland' hieronder en lees meer over de bevindingen in het persbericht.