Stappenplan strategische communicatie onafhankelijke cliëntondersteuning

Iedereen kan in een situatie terecht komen waarin behoefte is aan extra hulp of ondersteuning. Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan op zo'n moment naast de inwoner gaan staan en zorgen voor passende ondersteuning. Veel inwoners weten deze gratis gemeentelijke voorziening nog niet te vinden. Hoe zorgen we ervoor dat onafhankelijke cliëntondersteuning beter vindbaar en zichtbaar is binnen gemeenten?

Dit stappenplan heeft als doel om de bekendheid en het gebruik van onafhankelijke cliëntondersteuning te stimuleren én beter op de kaart te zetten. We beschrijven zes stappen: 

  1. Inventarisatie
  2. Ken je doelgroepen
  3. Visie
  4. Strategie
  5. Kanalen en vorm
  6. Evaluatie 

Elke stap bevat hulpvragen, tips en goede voorbeelden uit de praktijk. Met het doorlopen van deze stappen wordt het voor alle betrokkenen helder waar ze een bijdrage aan leveren en op wie dat effect gaat hebben.

In het Koploperproject Cliëntondersteuning zijn het afgelopen jaar verschillende themabijeenkomsten georganiseerd. Hierin stonden zeven thema’s rondom onafhankelijke cliëntondersteuning centraal: Jeugd, LVB, Dak- en thuislozen, Wmo naar Wlz, Werk & inkomen, communicatie en ouderen. Uit deze bijeenkomsten zijn verschillende themapublicaties voortgekomen, boordevol handvatten en handige tips. 

Bekijk de andere themapublicaties

In het Koploperproject gaan gemeenten aan de slag met het verbeteren van het aanbod, de vindbaarheid en kwaliteit van cliëntondersteuning. Het Koploperproject Cliëntondersteuning is een initiatief van de VNG, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Movisie ondersteunt de uitvoering ervan. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van het ministerie van VWS.