Stappenplan: Zelfsturende vrijwilligers voor respijtzorg

Het programma In voor mantelzorg-thuis heeft in verschillende regio’s en gemeenten in Nederland gewerkt aan experimenten om de samenwerking met en voor mantelzorgers en vrijwilligers te verbeteren. 's-Hertogenbosch was een van deze lokale lerende praktijken. Hier is geëxperimenteerd met teams van vrijwilligers die respijtzorg bieden aan mantelzorgers.

De insteek is het matchen van mensen met een hulpvraag aan mensen die iets voor een ander willen betekenen. Het groepje vrijwilligers geeft ondersteuning aan de hulpvrager. Dit team werkt zoveel mogelijk zelfsturend. De vrijwilligers stemmen onderling af wie wanneer beschikbaar is en delen zo de zorg. De ervaringen zijn tot nu toe erg positief. Zowel de vrijwilligers als de hulpvragers en mantelzorgers vinden het een hele prettige werkwijze. Voordeel voor de hulpvrager is bijvoorbeeld dat er meer achtervang is en voor de vrijwilligers dat zij op elkaar kunnen terugvallen. In dit stappenplan lees je meer over het opzetten van een zelfsturend team van vrijwilligers voor respijtzorg.

ivm