Een sterk sociaal netwerk

Handleiding voor vrijwilligers en organisaties

21 december 2012

Deze handleiding is bedoeld voor vrijwilligers en organisaties die een netwerk willen opzetten voor kwetsbare burgers en specifieke doelgroepen. Iedereen die informele ondersteuning of vrijwillige hulpverlening biedt aan kwetsbare gezinnen of personen, kan deze handleiding gebruiken.

Een sterk sociaal netwerk! bevat de uitkomsten van intensieve praktijktrajecten met vrijwilligers en hun organisaties in de toepassing van ‘Natuurlijk, een netwerk!’ Aan dit praktijktraject hebben vrijwilligers en hun professionals meegewerkt van Stichting Salus Ravelijn, PhiladelphiaSupport en Dit Koningskind.