Stevig fundament als basis

Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

21 december 2012

De handreiking 'Stevig fundament als basis, Handreiking organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties' geeft zorg- en gehandicaptenorganisaties handvatten in het bereiken van meer resultaten in de samenwerking met vrijwilligers en familie.

De handreiking van Vilans en Movisie gaat uit van het principe dat vrijwilligers de beste begeleiding krijgen op de plek waar ze werken. Dit geeft directe en korte communicatielijnen en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van de vrijwilligers. Daarmee krijgen zij een duidelijke plek in de organisatie. Voor de rol van de coördinator vrijwilligerswerk betekent dit een andere invulling, die beter past bij de vraag van deze tijd. Hoe zorgorganisaties dit praktisch kunnen organiseren, lezen zij in de handreiking.

Auteur
Scholten, C.; Elferink, J.
Jaar
2012
Uitgever(s)
MOVISIE en Vilans
Type
Handreiking
Pagina's
34