Stilstaan om vooruit te komen

Casuïstiekbundel rond het thema informele ondersteuning

Leer reflecteren op casussen en dialoog- en verdiepingsvragen te stellen.

Deze bundel met casuïstiek uit de praktijk van social work nodigt (toekomstige) professionals en docenten uit om in gezamenlijkheid te reflecteren op de verhalen. De bij de casussen aangeleverde dialoog- en verdiepingsvragen kunnen hierbij behulpzaam zijn. Ze zijn zo geformuleerd dat ze iedereen uitnodigen om met een open blik de situatie te beschouwen en het directe oordeel uit te stellen. Door stil te staan bij wie welke rol in de gegeven situatie bekleedt of zou kunnen bekleden, leert de student tevens de verschillende rollen die (potentiële) actoren innemen in het vizier te krijgen en deze te verhelderen.

Deze publicatie maakt deel uit van een serie publicaties van de Wmo-werkplaatsen.

Download het boek hieronder.