Sturing van welzijn

Hoe gemeenten de sturing op de kwaliteit van het welzijnswerk kunnen verbeteren

21 december 2012

Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat het welzijnswerk meer dan ooit in de schijnwerpers. Er is grote behoefte aan professioneel welzijnswerk, dat niet alleen heldere prestaties levert maar ook ‘waar voor het geld’ biedt. Gemeenten hebben hierbij de rol van zowel opdrachtgever als regievoerder. En dat in de actualiteit van een maatschappelijk perspectief om juist ook de vraag en de rol van burgers als uitgangspunt te nemen. Hoe kunnen gemeenten hierbij de sturing op de kwaliteit van het welzijnswerk verbeteren? I

In dit rapport kun je lezen over welke sturing en wijze van financiering, waaronder aanbesteden, kunnen helpen en onder welke voorwaarden. Het onderzoek is een mix van literatuurstudie, interviews en een expertmeeting en is uitgevoerd door adviesbureau BMC, Robbe adviesbureau en Movisie.
Auteur
Rijnkels, H.; Jansen, A. (BMC); Robbe, T. (Robbe Adviesbureau); Alkemade, J. van; Grinsven, S. van
Jaar
2010
Uitgever(s)
Movisie
Type
Rapport
Pagina's
40