Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers

Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers

6 januari 2011

Een collectieve belangenbehartiger behartigt de belangen van zijn achterban, bijvoorbeeld mensen met een beperking of chronische ziekte. Maar wat heeft hij of zij nodig om deze bijzondere en soms zware taak goed uit te kunnen voeren? En waar moet een belangen- of cliëntenorganisatie op letten als deze nieuwe belangenbehartigers wil werven en vasthouden? In dit competentieprofiel vindt u wat belangenbehartigers doen en welke werkzaamheden tot positieve resultaten leiden.

Bij het competentieprofiel hoort ook een scorelijst. Deze scorelijst is te gebruiken door u als individuele belangenbehartiger of door cliënten- en belangenorganisaties. Met het invullen van de competentiescorelijst krijgt u beter zicht op uw individuele voorkeuren, interesses en uitdagingen. Waar blinkt u in uit? En waar wilt u nog in groeien? Cliënten- en belangenorganisaties kunnen de scorelijst gebruiken om samen met u te kijken waar en hoe ze u het beste kunnen inzetten. De scorelijst is apart te downloaden, maar maakt ook onderdeel uit van de complete publicatie.

Voor decoders van blinden en slechtzienden is een wordversie van de publicatie beschikbaar.