Talent gaat nooit met pensioen

Eindverslag programma Actief Ouder Worden

13 september 2013

Van 2007 tot en met 2009 werd het project Actief Ouder Worden uitgevoerd. Binnen het project stond de vraag centraal hoe je ouderen vindt die graag actief willen zijn, maar zelf onvoldoende initiatief nemen of beperkingen ervaren bij maatschappelijke participatie.

Hoe spreek je hen aan, hoe werf je ze, én hoe zorg je ervoor dat ze met plezier actief blijven? Wat werkt? Welke belemmeringen moeten worden overwonnen? Welke rol kunnen reeds actieve ouderen daar zelf bij spelen? Aan welke condities moet worden voldaan wat betreft organisatie, schaal, sturing, deskundigheid, marketing, financiering, samenwerking, draagvlak en andere randvoorwaarden? Download het eindverslag van dit project.

Jaar
2011
Uitgever(s)
Movisie
Type
Verslag
Pagina's
42