Met tegenwind vooruit

Frontliniepeiling over de effecten van de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl

27 november 2013

Wat zijn de ervaringen van de beroepskrachten en vrijwilligers met de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl?

Om de doelstellingen van de Wmo te halen, moeten beroepskrachten (en vrijwilligers) in het sociale domein anders gaan werken. Denk aan meer initiatief bij de burger zelf; niet iets voor een cliënt doen, maar meer faciliteren dat een cliënt het zoveel mogelijk zelf kan doen; als gemeente en als professional/vrijwilliger het gesprek met de burger/cliënt aangaan. Wat zijn de ervaringen van die beroepskrachten en vrijwilligers met de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl? Daarop waren de vragen in deze frontliniepeiling gericht. In deze rapportage vindt u hiervan de resultaten.