De terugkeer van de samenlevingsopbouw

Achtergronden, praktijkervaringen en toekomstagenda

Het versterken van gemeenschappen is allang niet meer het domein van de opbouwwerker alleen. Verschillende soorten professionals voeren activiteiten uit op dit vlak. In deze publicatie reflecteren we op de groeiende belangstelling voor samenlevingsopbouw en brengen wij nieuwe vormen van samenlevingsopbouw in beeld.

We geven een inkijkje in het dagelijks werk van vier professionals die vanuit een andere plek invulling geven aan samenlevingsopbouw: een dorpsondersteuner werkzaam vanuit een dorpscoöperatie, een opbouwwerker in dienst van een welzijnsorganisatie, een democratiseringsmedewerker van een gemeente en een procesmanager van een woningcorporatie. We brengen in beeld wat hun functie inhoudt en hoe ze te werk gaan. Hoe sluiten ze aan bij en versterken ze de krachten van inwoners en de wijk? Met wie werken ze samen? En welke dilemma’s komen ze tegen en hoe gaan ze daarmee om?

Lees ook het interview met Radboud Engbersen en Mariël van Pelt

 

De praatplaat Samenlevingsopbouw

Samenlevingsopbouw is een breed begrip. Het gaat om het versterken van de zelfwerkzaamheid en medeverantwoordelijkheid van bewoners bij hun eigen woon- en leefomgeving en voor de verbanden tussen bewoners onderling. Maar het gaat ook om het hebben van stem en invloed op je eigen wijk, buurt of stad. Movisie ontwikkelde een praatplaat waarin deze twee pijlers zijn uitgewerkt.

Download de praatplaat