Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken: Crisis met nieuwe scheidslijnen

Editie Najaar 2020

De coronacrisis heeft een asgrauw sociaal gezicht. Het najaarsnummer van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken brengt de sociale kosten in kaart. Van zeer uiteenlopende groepen: mensen met schulden, multiproblemgezinnen, mensen in de bijstand, daklozen, scholieren en woningzoekenden. Nieuwe scheidslijnen, die dwars door de middengroepen lopen, tekenen zich af.

Sociaal werkers zullen hun handen vol krijgen en moeten vrezen voor morele schade omdat ze hun werk met de grootste moeite kunnen doen. De auteurs van dit nummer gingen op pad met de vraag: Schets in jouw domein de zwarte toekomst die ons te wachten staat. 

Bestel Magazine

De meeste auteurs hielden zich niet aan die opdracht en formuleerden hoopvolle verwachtingen en toekomstperspectieven. Met bijdragen van onder meer:

  • Nibud-directeur Arjan Vliegenthart
  • Woningprofessor Peter Boelhouwer
  • Socioloog Fenneke Wekker over nieuwe scheidslijnen
  • Lectoren Nadja Jungmann en Lia van Doorn over de zware taak van de professional
  • Bestuurskundige Marij Swinkels: waarom een crisis zo vaak verspild wordt
  • Columns van: Jos van der Lans, Sander Griek, Radboud Engbersen en Monique Kremer
  • Piet-Hein Peeters over ggz-cliënten die opveerden dankzij de crisis
  • Jurriaan Omlo over mensen die zich teweer stellen tegen racisme.

💡 Ook in dit nummer: welke strategieën hanteren slachtoffers van racisme en discriminatie?