Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken – herfst 2022

Continuïteit in sociaal beleid

In het herfstnummer van Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken staat (dis)continuïteit in sociaal beleid centraal. Het magazine is nu verkrijgbaar.

Dit jaar verscheen het veelbesproken essay Het geheim van de lange relatie. Daarin schrijven Radboud Engbersen (Movisie), Thijs Jansen (Stichting Beroepseer) en Rienk Janssens (VNG) over continuïteit als voorwaarde voor een effectief sociaal domein. 

In deze editie van Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken gaat de redactie hierop dieper in. Met onder andere een beschouwing over het belang van goede relaties (‘Geen ‘outcome-targets’, maar vertrouwen en bereikbaarheid’), een praktijkverhaal over aanbesteding, een onderzoek naar discontinuïteit op beleidsmatig, organisatorisch en relationeel vlak in samenlevingsopbouw (‘Continuïteit vraagt om rebellie’) en een column van Margo Trappenburg over de veranderdrift in het sociaal domein. Plus de visies van drie sociaal werkers en een analyse door Marjolein Quené die new public management tegen het licht houdt.

Verder in dit nummer:

  • Interview met politicoloog en publicist Kiza Magendane over burgerschap.
  • Beschouwing van Menno Hurenkamp over polarisatie in de samenleving.
  • Hoe geld eigenwaarde oplevert voor mensen met een licht verstandelijke beperking.
  • Interview met Niels Mulder van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie over betere samenwerking met het sociaal domein.

Bestel het magazine

 

Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken – herfst 2022 cover