Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken – herfst 2023

Agenda voor zorgzame buurten

Het herfstnummer van Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken heeft ‘Agenda voor zorgzame buurten’ als thema. Het magazine is nu verkrijgbaar.

De zorg dreigt onbetaalbaar te worden en de mensen die de zorg moeten leveren, zijn er straks gewoonweg niet meer. Er wordt beleidsmatig veel verwacht van sociale initiatieven. Die zouden deels de stijgende zorgvraag moeten gaan opvangen. In het dossier Agenda voor zorgzame buurten geven we een vervolg aan een oratie, een manifest, een bundel, een symposium en allerlei initiatieven om het belang van zorgzame buurten duidelijk te maken. 

Hoogleraar Marcel Canoy schrijft in zijn betoog dat ‘politiek en systeempartijen zorgzame buurten niet voldoende omarmen’. Hij wil nieuw elan en tempo. Waarom gemeenten niet meer werk maken van zorgzame buurten, analyseren de bestuurskundigen Duco Bannink en Hans Bosselaar. Drie politici vertellen wat zij vinden van zorgzame buurten, en hoogleraar Dominique Verté constateert dat ‘zorgzame buurten worden gehinderd door een medische bril’. Daarnaast vind je in dit dossier verhalen uit de praktijk van Odensehuizen en Community Care Dongen. En een interview met Erik Gerritsen van woningcorporatie Ymere over de rol van corporaties in zorgzame buurten.

Verder in dit nummer:

  • Interview met Godfried Engbersen, voorzitter van de commissie Sociaal minimum, over bestaanszekerheid en meer.
  • Vijf misvattingen over armoede die oplossingen in de weg staan. Door Erik Meij en Sander van Lanen.
  • Essay van Evelien Tonkens over hoe de zorg weer een publieke sector kan worden.
  • De praktijk van hulpverlener Marieke Bourgonje: ‘Ik ben pas 31, en het breekt mij nu al op.’
  • Interview met Milio van de Kamp die vindt dat we verhalen van mensen met obstakels moeten waarderen.

Bestel het magazine

Voorblad magazine