Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - najaar 2013

Het nut van zingeving

1 september 2013

Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken is het blad voor sociale professionals, beleidsmakers, wetenschappers, studenten, docenten en vrijwilligers. Met interviews, reportages, dwarse opiniestukken en onderzoeksbijdragen is dit tijdschrift een laboratorium van ideeën en een arena van botsende meningen. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar en losse nummers zijn (na) te bestellen voor € 15.

Najaar 2013: het nut van zingeving

Zijn sociale wijkteams nu het wondermiddel dat iedereen ervan verwacht? Nico de Boer en Jos van der Lans verkennen de zes belangrijkste problemen. Wijkteams moeten geen nieuwe instituties worden, maar aansluiten bij het dagelijks leven, anders wordt het niks, stellen ze. Ard Sprinkhuizen vreest juist dat de wijkteams zich te buiten gaan aan onprofessionele praktijken, ‘alsof de buurvrouw het ook kan’.

Ook in dit TSV: een twistgesprek tussen Andries Baart (van de presentiebenadering) en Fiet van Beek van Eigen Kracht Centrale over kwetsbaarheid. Baart tegen Van Beek: ‘Ik snap niet waarom het Eigen Kracht heet. Die spierballentaal, waarom moet dat nu zo?’

Het derde TSV bevat een stevig dossier over zingeving, met bijdragen van onder meer Paul Verhaeghe, René Gude, Peter Venmans, Ella van ’t Hof, Piet-Hein Peeters, Lilian Linders, Malou van Hintum over Pieter Hilhorst (‘Hij is springerig’) en een peiling onder welzijnsambtenaren naar de zin van hun werk.

Bestel dit nummer

Een abonnement op het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken? Lees snel verder!

Jaar
2013
Uitgever(s)
Movisie
Type
Magazine
Pagina's
60
Prijs
€15,00