Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - najaar 2018

Reflecties op De verhuizing van de verzorgingsstaat

In het najaarsnummer van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken vind je uiteenlopende reflecties op De verhuizing van de verzorgingsstaat, het jaarboek van het tijdschrift dat afgelopen september verscheen. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit voor Humanistiek deden hiervoor 3,5 jaar lang onderzoek naar de decentralisaties.

Is zelfredzaamheid een valse belofte? Hoe zit het met de tekorten: professioneel, democratisch en in termen van solidariteit? Wat betekenen deze uitkomsten nu voor het gemeentelijk beleid en de uitvoering? Kan het anders, beter?

  • Presentie-ideoloog Andries Baart leest in het onderzoek onthutsende conclusies en beantwoordt de vraag hoe het beter kan.
  • Voormalig wijkteamfrontvrouw Nynke Andringa uit Leeuwarden en verschillende professionals vragen zich af hoe een gemeente een werkelijk nabije gemeente kan worden.
  • Recensent Nico de Boer ging eens goed voor dit boek zitten en kwam tot een uitvoerige bespreking. En Jos van der Lans vindt de conclusies niet helemaal gerechtvaardigd.
  • Ook in dit nummer: onderzoek van professor Ido Weijers dat laat zien hoe jongeren uit de criminaliteit kunnen blijven.

Lees meer over het jaarboek De verhuizing van de verzorgingsstaat.

Een abonnement op het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken? Lees snel verder!

Dit nummer is niet meer te bestellen.