Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - najaar 2019

Het nieuwe sociaal werk

De decentralisaties leken vijf jaar geleden wel een nieuw soort mens te beloven: generalistische professionals die sociale problemen integraal zouden aanpakken. Ze zouden dichtbij cliënten komen en maatwerk verrichten. Burgers zouden zich met elkaar verbonden voelen en veel beter elkaar kunnen helpen. Hoe staat het nu met die generalistische professional die behalve individuen bijstaat ook sociale verbanden smeedt en collectieve aanpakken aandraagt?

We vroegen het voor dit najaarsnummer aan deskundigen, woordvoerders en praktiserende werkers. Ofwel, krijgt de nieuwe sociale professional al vorm?

  • Jan Willem Bruins, voorman van de beroepsvereniging van sociaal werkers, erkent dat zijn achterban in het nauw zit, maar hij ziet een nieuw zelfbewustzijn gloren. ‘Uit onderzoek blijkt ook dat mensen heel tevreden zijn over sociaal werkers.’
  • Van collectief sociaal werk is de afgelopen jaren werk weinig terecht gekomen, constateert lector Lilian Linders. De individuele hulp regeert. Hoe moet het dan anders?
  • De Nederlandse professor Margo Trapppenburg en de haar Vlaamse collega Rudi Roose houden de Marie Kamphuis dubbellezing. ‘Sociaal werkers zijn prettiger professionals dan advocaten.’
  • Op stap met Ingrid Swakman, opbouwwerker te Haarlem.
  • Hoeveel sociaal werkers zijn er en verdienen ze een beetje? Cijfers en feiten.
  • Social impact bonds, wondermiddel of schaamlap?
  • Vrouwen draaien op voor de participatiesamenleving.
  • Columns van Radboud Engbersen, Monique Kremer, Samira Shadid en Jos van der Lans.

Een abonnement op het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken? Lees snel verder!

Bestel hier het tijdschrift in de webwinkel