Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - voorjaar 2014

Sociaal over de grens

14 maart 2014

Thema: Sociaal over de grens. Inkomensongelijkheid is nergens goed voor, zegt epidemioloog Richard Wilkinson, met Kate Pickett auteur van het boek: 'The spirit level. Why equality is better for everyone' in dit nummer van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, in een dossier over aanpakken van sociale problemen in het buitenland.

Thema: Sociaal over de grens. Inkomensongelijkheid is nergens goed voor, zegt epidemioloog Richard Wilkinson, met Kate Pickett auteur van het boek 'The spirit level. Why equality is better for everyone' in dit nummer van Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, in een dossier over aanpakken van sociale problemen in het buitenland.

Verder in dit nummer

Een twistgesprek tussen toekomstoptimist en veranderingsgoeroe Jan Rotmans en toekomstpessimist en antitransitieman René Cuperus over Nederland in transitie. Justus Uitermark stelt in zijn oratie 'Verlangen naar Wikitopia' dat zelforganisatie van levensbelang wordt en we juist daarom af moeten van de fixatie op succesverhalen. Verder aandacht voor de angst en taboe die de overstap van zwart naar wit werk belemmeren, participatie in Vreewijk en Nico de Boer over 'rare' gemeenteraadsverkiezingen.

Bestel dit nummer

Een abonnement op het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken? Lees snel verder!

Jaar
2014
Uitgever(s)
Movisie
Type
Magazine
Pagina's
60
Prijs
€ 15,-