Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - voorjaar 2015

Luisteren naar burgerinitiatieven

1 april 2015

Kantelt Nederland richting burgers die overnemen, naar een bruisende beweging van burgerinitiatieven? De felle polemiek die professor transitiekunde Jan Rotmans daarover voerde met de hoogleraren Evelien Tonkens en Jan Willem Duyvendak wordt in dit nummer overzichtelijk samengevat. Wouter Beekers, directeur van het wetenschappelijk bureau van de ChristenUnie, besluit met een reflectie.

Ook in dit dossier een interview met Maarten Hajer, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, die de duurzaamheid van energiecollectieven onderzocht. En de initiatiefnemers van de bejubelde Leeszaal in Rotterdam namen zichzelf onder de loep.

Verder in dit nummer:

  • Een interview met onderzoeker Vasco Lub, die een boodschap heeft waar professionals niet altijd blij mee zijn.
  • Lector Margot Scholte neemt afscheid van haar professionele bestaan.
  • Columns van Jos van der Lans, Tjerk Gualthérie van Weezel en Saskia Keuzenkamp.

Bestel dit nummer

Een abonnement op het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken? Lees snel verder!

Jaar
2015
Uitgever(s)
Movisie
Type
Magazine
Pagina's
60
Prijs
€ 15,-