Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - voorjaar 2017

De media hebben het wél gedaan

De media liggen onder vuur, maar is dat wel terecht? Soms wel. Dan klagen bewoners met reden, zo blijkt uit reconstructies van drie mediahypes uit het verleden in het voorjaarsnummer van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.

Verder in het nieuwe Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken:

  • Iedereen in de bijstand moet een tegenprestatie verrichten. Maar wat weten we eigenlijk van wat er op dit vlak werkt? Verplichten, belonen of een motiverend gesprek? Een rondetafelgesprek met wetenschappers die zoeken naar antwoorden.
  • Wijkteams geven wel hulp, maar leggen geen verbindingen tussen bewoners in een buurt. Hoe kunnen we dat wel doen? Joop Hofman en Nico de Boer keken bij de goede voorbeelden.
  • Sociaal werkers moeten zich niet laten gijzelen door de boze burger, maar opkomen voor mensen die gemarginaliseerd worden, betoogt Evelien Tonkens.

Een abonnement op het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken? Lees snel verder!

Dit nummer is niet meer te bestellen.