Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - voorjaar 2018

Serieus nemen adviesraden vraagt meer dan een vergadertafel en twee kannen koffie

In een dossier in dit Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken maken we de stand van zaken op rond de Adviesraden Sociaal Domein. Zijn zij een versterking van de lokale democratie of worden ze vooral als ballast ervaren?

Hoe onderhouden de adviesraden contact met de burgers in hun gemeenten? Hoe legitimeren ze zichzelf? Zijn vooral gepensioneerde witte mannen die graag en veel vergaderen lid van adviesraden, of is er meer diversiteit? Waar worstelen ze mee? We spraken met de landelijke Koepel van Adviesraden. Maar ook met een aantal individuele leden van raden. En met mensen die hen ondersteunen. Hoe moet het verder met deze versterking van de lokale democratie?

Verder in dit nummer:

  • Jongerenwerk als remedie tegen geweld en drugs
  • Bijstandsgerechtigden met een ‘korte afstand tot de arbeidsmarkt’ leren van klantmanagers de moed erin te houden
  • Naar een energieke cliëntenparticipatie in beleid

Een abonnement op het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken? Lees snel verder!

Dit nummer is niet meer te bestellen.