Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - voorjaar 2020

Vijf jaar decentraal

Vijf jaar is natuurlijk een korte tijd om het succes te beoordelen van de ‘ingrijpendste verbouwing van de verzorgingsstaat van de afgelopen anderhalve eeuw’. Toch brengen we in dit dossier de voortgang in kaart. Met een overzicht van de verschenen evaluaties, en vooral door op een aantal plekken in de praktijk te kijken.

In dit nummer onder meer:

  • De winst- en verliesrekening van vijf jaar decentralisaties
  • Bedachtzame professionals. Hoe beslissen de mensen van het wijkteam door Marcel Spierts en Sanneke Verweij
  • Een nieuw antwoord op het nationalisme door Wouter Beekers
  • Josien Arts over wreed optimisme voor bijstandsgerechtigden

Een abonnement op het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken? Lees snel verder!

Bestel hier het tijdschrift in de webwinkel