Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken – voorjaar 2021

Dit staat in het regeerakkoord 2021-2025

Wat komt er in het aanstaande regeerakkoord? Om dat in kaart te brengen maakte het Tijdschrift voor sociale vraagstukken de volgende inschatting. De VVD wordt de grootste partij en heeft met CDA, D66 en ChristenUnie vier jaar goed samengewerkt, ze halen samen weer een meerderheid (77-88 zetels). Om soepel te kunnen regeren, is ook een meerderheid in de Eerste Kamer gewenst en daarvoor komen PvdA en GroenLinks in beeld.

Waar zijn deze zes partijen het over eens, ofwel wat komt er waarschijnlijk in het regeerakkoord 2021-2025? Voor het sociaal domein zette het tijdschrift dat overzichtelijk op een rij. Gekeken werd naar: de rol van de overheid; werk en sociale bescherming; wijken en welzijn, schulden, armoede en dakloosheid; discriminatie en racisme; democratie; en belasting en toeslagen. Zie hieronder een schematisch overzicht.

Lees alvast de verkiezingsspecial van het tijdschrift en het artikel over de achtergronden van de aanstaande Kamerleden van Marcel Ham en Jan van Dam Hoeveel vrouwen en mensen met een migratieachtergrond komen er in de nieuwe Tweede Kamer? En: de aanstaande Kamerleden zijn zeer hoogopgeleid.

Bekijk ook het artikel 'Stem een mbo'er de Kamer in' op vpro.nl, waarin wordt verwezen naar het artikel van Ham en Van Dam.

Bestel het tijdschrift

Verkiezingen-schema-TSV