Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - zomer 2014

Gaan we meer voor elkaar zorgen?

1 juni 2014

Kunnen we meer voor elkaar zorgen? En wat moet daarvoor dan gebeuren? Welke barrières moeten we slechten? Dat is het thema in het zomernummer van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.

Anita Peters, Wilco Kruijswijk en Marjet van Houten spraken met mensen die langdurig hulp nodig hebben: volwassenen en ouderen met zware chronische GGZ-problematiek, mensen met lichamelijke beperkingen of dementie. Deze zeer kwetsbaren blijken al een enorm beroep op hun netwerk te doen. Velen doen al vrijwilligerswerk. Ze blijken de Wmo-idealen van eigen kracht en samenredzaamheid al behoorlijk in de praktijk te brengen. Veel meer steun uit het netwerk lijkt niet realistisch.

Dat ligt anders voor de mensen met wie voormalig lector Doortje Kal de afgelopen jaren werkte. Zij vindt dat veel critici van het idee van eigen kracht over het hoofd zien dat er een sterke beweging is van talrijke initiatieven. En dan zijn er ook nog mensen die juist heel goed zijn in zorg regelen en consumeren. Die groep beschrijft promovenda Femmianne Bredewold.

En verder:

  • Marcel Spierts over het belang van sociale professionals in de verzorgingsstaat en de participatie-samenleving.
  • Hoe zorgzaam zijn we op het platteland?
  • Een portret van dominee Jacobine Geel.

Bestel dit nummer

Een abonnement op het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken? Lees snel verder!

Jaar
2014
Uitgever(s)
Movisie
Type
Magazine
Pagina's
60
Prijs
€ 15,-