Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - zomer 2018

De creatieve professional kan het beter

Het sociaal werk heeft het niet gemakkelijk; het worstelt met de identiteit en met de invulling en uitvoering van zelfredzaamheid. En hoe bouw je vanuit wijkteams sociaal sterke buurten? Kan creativiteit de sociale professional helpen? Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken verkent in dit nummer uitvoerig de potenties van creativiteit.

In dit dossier over creativiteit:

  • Drie lectoren van verschillende hogescholen - Nico de Vos (Utrecht), Eltje Bos (Amsterdam) en Erik Jansen (Arnhem-Nijmegen) betogen dat creativiteit een veel grotere plek moet krijgen in de opleidingen. Professionals kunnen met creativiteit contact maken die via taal onmogelijk is.
  • Creativiteit is geen gegeven maar kun je vergroten, weet onderzoeker Simone Ritter. ‘Creatieve mensen wijken vaak af van de norm. Hebben vaker conflicten met hun leidinggevenden en rebelleren in de klas.’
  • Gabriël van den Brink betoogt in een interview dat creativiteit lang in zwang was bij professionals, maar dat ze het handhaven van de norm hebben verwaarloosd.
  • Tal van creatieve professionals vertellen in dit dossier over hun praktijk.

Verder in dit nummer:

  • Met de aanstaande energietransitie dreigt tweedeling. We peilden de stemming in Arnhem.
  • Het wijkteam in Assen lukt het wel: het sociaal weefsel in buurten versterken.
  • Welzijnsadviseur Paul van der Linden ziet een gemengd verdienmodel voor het sociaal werk.

Een abonnement op het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken? Lees snel verder!

Dit nummer is niet meer te bestellen.