Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken – zomer 2021

De menselijke maat en op zoek naar een betere inburgering

Van Mark Rutte moet elke organisatie een plan maken voor de menselijke maat. Hoe doe je dat? Het tijdschrift opent met een tweegesprek tussen econoom Marcel Canoy en Movisie-voorzitter Janny Bakker.

Verder in dit nummer een grondig dossier over het hobbelige pad van de inburgering. Ruim 20 jaar na de introductie van de verplichte inburgering hebben nieuwkomers nog steeds grote moeite om aansluiting te vinden bij de Nederlandse samenleving. Gaat de nieuwe Wet inburgering, die vanaf 2022 van kracht wordt, daar verandering in brengen? Wat kunnen we leren van de afgelopen periode?

Met bijdragen van Monique Kremer, Jaco Dagevos, Jeanine Klaver, Arend Odé, Roxy Damen, Willem Huijink, Huub Verbaten, Sonja Avontuur, Christine Otten, Joline Verloove, Christa Nieuwboer en Rogier van ’t Rood.

 

Bestel het tijdschrift