Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken – zomer 2023

Nieuw denken over invloed voor burgers

De zomereditie van Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken heeft ‘nieuw denken over invloed voor burgers’ als thema. Het magazine is nu verkrijgbaar.

Burgerparticipatie, burgerberaden, democratische innovatie… – over het belang van invloed voor burgers wordt veel gediscussieerd. In de zomereditie van Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken komen onderwerpen aan bod die het denken over invloed voor burgers verder kunnen brengen.

Democratische innovatie

In het magazine een veelheid aan artikelen over dit onderwerp. Onder anderen schrijven Menno Hurenkamp en Evelien Tonkens over burgerberaden die meer gezag moeten verwerven. Steven de Waal ziet vier veranderrichtingen voor burgerinitiatieven en publieke dienstverlening. Daarnaast poneren Annemarie Kok en Caspar van den Berg dat elkaar napraten over burgerparticipatie serieuze bestuurlijke vernieuwing in de weg staat. Democratische innovatie staat centraal in een artikel van Charlotte Wagenaar en Frank Hendriks. Zij stellen voor om referendum en burgerberaad aan elkaar te koppelen.

Voor de bühne

‘Wat als burgers zeggenschap krijgen over het wijkbudget’, luidt de kop van het stuk over onderzoekservaringen van Yannick Drijfhout en Marthe van Gils. De praktijk in de lokale politiek komt aan bod in het essay van redacteur Nanke Verloo over de vraag of burgerparticipatie slechts voor de bühne is. In een interview met Nationale ombudsman Reinier van Zutphen besteedt Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken aandacht aan de invloed van burgers op de Wmo.

Verder in dit nummer:

  • Interview met Jurenne Hooi, oud-directeur schuldhulpverlening.
  • Radboud Engbersen (Movisie) en Annemarieke van Egeraat (Sociaal Werk Nederland) schetsen de contouren van het nieuwe sociaal werk.
  • Interview met de activistische huis- en straatarts Michelle van Tongerloo.
  • Anja Meulenbelt betoogt dat het gaat goed met de integratie van mensen met een niet-westerse achtergrond, maar niet met racisme.

Bestel het magazine

Cover Sociale Vraagstukken zomer 2023