Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken – zomer 2024

‘Spreidstandburgers’ voor beter sociaal beleid

Mensen met sociaalbeleidsfuncties die in hun werk hun persoonlijke ervaringskennis weten in te zetten, zijn noodzakelijk om te komen tot effectiever sociaal beleid. Dit thema staat centraal in het dossier over deze zogeheten ‘spreidstandburgers’ in de zomereditie van Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. Het magazine is nu verkrijgbaar.

In 2022 gebruikte Tim ’S Jongers, directeur van de Wiardi Beckman Stichting, voor het eerst de term ‘spreidstandburgers’. Daarna zochten mensen die zich herkennen als spreidstandburgers elkaar op en dat leidde begin 2024 tot de oprichting van een stichting. 

Ervaringswerkers zijn bondgenoten

Tim ’s Jongers schrijft dat binnen de wereld van beslissen, besluiten en beleid maken spreidstand-burgers de aangewezen ambassadeurs zijn. Drie ambtenaren bij ministeries en gemeente vertellen daarnaast hun persoonlijke ervaringen op de werkvloer, onder andere over serieus genomen worden en schaamte.

‘Spreidstandburgers hebben een sterke bullshit-radar’

Volgens schrijver en docent Milio van de Kamp komen we geen steek verder als we bij beleid maken geen ruimte bieden aan mensen voor wie het beleid is bedoeld. Hoogleraar Saskia Keuzenkamp vindt dat spreidstandburgers en ervaringswerkers bondgenoten zijn en de rijen moeten sluiten. Gaby Perin-Gopie, Volt-fractievoorzitter Eerste Kamer, maakte zich bekend als spreidstandburger. Ze zegt in het interview: ‘Spreidstandburgers hebben een sterke bullshit-radar.’ Leo van der Pol, voorzitter en mede-initiatiefnemer van de stichting Spreidstandburgers geeft adviezen aan beleidsmakers om te komen tot goed sociaal beleid.

Verder in dit nummer

  • Interview met Karen van Oudenhoven, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Preventie in de praktijk: waarom een bottom-up-benadering belangrijk is om gezonde wijken te creëren
  • Ouderen verliezen het vertrouwen in de ouderenzorg, door Monique Kremer en Hanna Carlsson.
  • Zelden staan in wetenschappelijk onderzoek ervaringen centraal van mensen met een licht verstandelijke beperking. Onterecht, vindt onderzoeker Jaap Olthof.
  • Interview met Anna Custers, lector Armoedebestrijding. 
  • Bijzonder hoogleraar Louise Elffers vraagt zich af waarom niet iedereen de kans heeft om eenzelfde schoolloopbaan te doorlopen als zijzelf.

Bestel het magazine

Cover