Toegang voor jeugd met een levenslange en levensbrede hulpvraag

Routes naar een integrale afweging

Soms is bij inwoners levenslange, levensbrede zorg/ondersteuning nodig, niet slechts tijdelijk. Deze problematiek wordt echter niet altijd (h)erkend door professionals die werken in de toegang. Ook kan het zijn dat het toegangsproces telkens opnieuw wordt herhaald omdat er steeds maar voor korte tijd ondersteuning wordt toegekend (terwijl de ondersteuningsbehoefte langdurig is).

Deze en andere knelpunten worden besproken in dit rapport. Leidende principes en routes geven handvaten om de toegang voor deze groep te verbeteren.  

💡 Interessant voor gemeenten.

Download de publicatie