Toegankelijke dienstverlening (voor gemeenten)

Op deze website geeft Stichting Lezen en Schrijven informatie over toegankelijke dienstverlening en eenvoudige communicatie voor gemeenten. Met als doel dat overheden, bedrijven en organisaties eenvoudig communiceren en toegankelijk zijn voor iedereen.

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Het missen van deze basisvaardigheden heeft veel gevolgen. Stichting Lezen en Schrijven ondersteunt gemeenten bij de opzet en uitvoering van de aanpak van laaggeletterdheid. 

Visie

Stichting Lezen en Schrijven zet zich ervoor in dat overheden, bedrijven en organisaties eenvoudig communiceren en toegankelijk zijn voor iedereen. Dat betekent dat mensen die moeite hebben met lezen en schrijven de communicatie van overheden, bedrijven en organisaties óók kunnen begrijpen. En dat de dienstverlening aansluit bij de behoeften van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. 

Toegankelijke dienstverlening en eenvoudige communicatie

De website geeft antwoord op de volgende belangrijke vragen:
1.    Hoe herken ik mensen met onvoldoende basisvaardigheden?
2.    Hoe maak ik mijn dienstverlening toegankelijk?
3.    Is onze communicatie en dienstverlening op orde?
4.    Wat is eenvoudige taal voor laaggeletterden?
5.    Welke projecten zijn er vanuit de overheid?
6.    Hoe zit het met eenvoudige taal en verkiezingen?

Oplossingen voor gemeenten

Hoe leg je corona uit in begrijpelijke taal? Welke instrumenten kun je inzetten voor eenvoudig taalgebruik? En wat kunnen taalambassadeurs doen om te helpen bij begrijpelijke communicatie voor passende zorg? De website van Stichting Lezen en Schrijven beantwoordt ook deze vragen (en meer) met informatie, voorbeelden en praktische tips. 

💡 Interessant voor gemeenten.