Toekomstbestendige dagactiviteiten in groepsverband

Inspiratiewijzer voor transitie AWBZ-Wmo 

31 mei 2013

Vanaf 2015 zullen dagactiviteiten niet meer gefinancierd worden vanuit de AWBZ, maar vanuit de Wmo. Dat betekent dat gemeenten samen met aanbieders en inwoners de dagactiviteiten zelf gaan organiseren. Maar hoe worden dagactiviteiten georganiseerd voor meer mensen, met minder geld? Aan de hand van acht vernieuwende praktijkvoorbeelden leggen de auteurs de werkzame principes bloot, resulterend in tien tips voor vernieuwing.

De Inspiratiewijzer bestaat uit twee delen. In het eerste deel vindt u achtergrondinformatie over onderwerpen als de toegang tot dagactiviteiten, zelfregie, zelforganisatie, de rol van vrijwilligers en professionals en het schaalniveau. Het tweede deel bevat acht praktijkvoorbeelden.

De Inspiratiewijzer is het resultaat van een samenwerking tussen ActiZ, MOgroep, MOVISIE en Vilans.

Download de volledige publicatie