Toeval bestaat niet

Tijd voor een goede samenwerking tussen wijkteams en actieve bewoners

Samenwerking tussen sociale (wijk)teams en buurtbewoners en buurtinitiatieven kan een manier zijn om preventief en wijkgericht werken goed vorm te geven. Toch zien we dat juist deze taken achterblijven in de ontwikkeling van sociale (wijk)teams.

In deze publicatie staan vier goede voorbeelden van teams waar de samenwerking met actieve burgers en/of burgerinitiatieven wel goed verloopt.

Het resultaat: vier verhalen over de waarde van gewone gesprekken, over kracht zien in kwetsbare mensen en hoe je als team je plan trekt, samen met bewoners. Tot slot leest u welke werkzame factoren bijdragen aan een goede samenwerking.