Toolbox: Samen met inwoners werken aan een betere toegang

Uiteenlopende manieren om met behulp van ervaringen van inwoners te leren en verbeteren: dit wordt onder andere gedaan in het Verbeterproject Toegang. In Verbetertraject Toegang werken gemeenten aan verbetering van de toegang tot hulp en ondersteuning binnen het sociaal domein. Dit doen ze door lokaal te leren en verbeteren. Gemeenten formuleren eigen verbeteropgaven en gaan daarmee aan de slag. Movisie helpt en begeleidt ze om dit samen met inwoners en professionals te doen. Deze toolbox is bedoeld ter inspiratie voor het betrekken van de eerst genoemde groep: de inwoners.

11 december Landelijke bijeenkomst De toegang andersom

Uitgaan van de inwoner, echt luisteren en buiten de lijntjes kleuren voor een goed resultaat: we weten het wel. Maar waarom lukt het dan niet altijd? Waar loopt de uitvoeringsmedewerker vast? Wat is voor inwoners belangrijk en hoe houden zij regie? Wanneer neemt rechtmatigheid het over van menselijkheid? En wat vraagt het van de beroepshouding om te doen wat nodig is, samen met de inwoner? Op onze landelijke bijeenkomst delen we ervaringen en inzichten over de shift van wij-zij naar wij-samen. Met het inwonersperspectief als basis maak je de vertaalslag naar jouw eigen praktijk: wat kun jij morgen daadwerkelijk anders doen, voor een betere toegang?

Meer info en aanmelden De toegang andersom 11 december

Om de toegang te verbeteren is de inbreng van en samenwerking met inwoners van essentieel belang. Tegelijkertijd zorgt het samenwerken met inwoners bij gemeenten ook voor vragen. Hoe doe je dat, wanneer kan dat, met welke inwoners en hoe bereik je die? Om op een aantal van die vragen antwoord te geven, heeft Movisie vanuit het Verbetertraject Toegang dit overzicht gemaakt.

Er zijn allerlei mogelijkheden om inwoners te betrekken en met inwoners samen te werken aan een betere toegang. We geven in dit overzicht een aantal suggesties, onderverdeeld in type tools. Deze suggesties zijn niet uitputtend, maar geven een beeld van de diversiteit aan mogelijkheden. Het overzicht is bedoeld om in te grasduinen, inspiratie op te doen en te kijken hoe je bepaalde tools, eventueel met enige aanpassing, kunt gebruiken.