Toolbox: Samen met inwoners werken aan een betere toegang

25 oktober 2021

Uiteenlopende manieren om met behulp van ervaringen van inwoners te leren en verbeteren: dit wordt onder andere gedaan in het Verbeterproject Toegang. In Verbetertraject Toegang werken gemeenten aan verbetering van de toegang tot hulp en ondersteuning binnen het sociaal domein. Dit doen ze door lokaal te leren en verbeteren. Gemeenten formuleren eigen verbeteropgaven en gaan daarmee aan de slag. Movisie helpt en begeleidt ze om dit samen met inwoners en professionals te doen. Deze toolbox is bedoeld ter inspiratie voor het betrekken van de eerst genoemde groep: de inwoners.

Om de toegang te verbeteren is de inbreng van en samenwerking met inwoners van essentieel belang. Tegelijkertijd zorgt het samenwerken met inwoners bij gemeenten ook voor vragen. Hoe doe je dat, wanneer kan dat, met welke inwoners en hoe bereik je die? Om op een aantal van die vragen antwoord te geven, heeft Movisie vanuit het Verbetertraject Toegang dit overzicht gemaakt.

Er zijn allerlei mogelijkheden om inwoners te betrekken en met inwoners samen te werken aan een betere toegang. We geven in dit overzicht een aantal suggesties, onderverdeeld in type tools. Deze suggesties zijn niet uitputtend, maar geven een beeld van de diversiteit aan mogelijkheden. Het overzicht is bedoeld om in te grasduinen, inspiratie op te doen en te kijken hoe je bepaalde tools, eventueel met enige aanpassing, kunt gebruiken.