Toolbox Zorg en werk in balans

Verschillende lokale en regionale maatschappelijke (vrouwen)organisaties zetten zich in voor een samenleving waarin vrouwen en mannen gelijke kansen hebben om werk en zorg te combineren. Om de impact van deze organisaties te vergroten, bundelde  Movisie tools, methodieken en goede voorbeelden in een toolbox.  

Deze tools helpen organisaties als vrouwennetwerken, welzijnsorganisaties of vrijwilligersorganisaties om hun impact te vergroten en bij te dragen aan het versterken van de positie van mannen en vrouwen. Uit onderzoek blijkt dat de ongelijke zorg- en werkverdeling negatieve gevolgen heeft voor de financiële positie van met name vrouwen. Daarnaast is het voor mannen moeilijker om zorgtaken op zich te nemen. Dat werd extra duidelijk tijdens de coronacrisis, waarin een vergrootglas kwam te liggen op de verdeling tussen (thuis)werk en zorg. Voor veel gezinnen was dit een uitdagende en moeilijke periode.

Tools voor indidividuele vrouwen en organisaties

Het eerste deel van de publicatie bevat tools voor individuen. Deze tools kunnen hulp bieden als zij vragen hebben over mantelzorg, werkzorgbalans, hoe je in gesprek gaat met je werkgever, partner of familie hierover, hoe je met (meer) werk of een opleiding kunt starten of als ze juridische vragen hebben. Het tweede deel bestaat uit tools en goede voorbeelden die maatschappelijke organisaties zelf kunnen gebruiken om direct of indirect invloed uit te oefenen op een betere werkzorgbalans. Dit deel is verdeeld aan de hand van veel gestelde vragen als ‘hoe ondersteunen we vrouwen die (meer) willen werken?

Meer weten? Download de toolbox

Cijfers

Als een vrouw in een heteroseksuele relatie bijvoorbeeld een kind krijgt, leidt dit er bij ruim een derde van de vrouwen (36%) toe dat ze minder betaald werkt of zelfs helemaal stopt met werken (6%). Mannen blijven over het algemeen evenveel werken of gaan zelfs meer werken (CBS & SCP, 2020). Vrouwen (73%) werken ook vaker in een deeltijdfunctie dan mannen (23%). Een op de tien werkende vrouwen zou wat meer uren willen werken (CBS & SCP, 2020b). Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan – zoals het werk inpassen in het privéleven of thuis kunnen werken – wil 70% dat). Van de werkende vaders geeft 60% aan meer tijd met hun kinderen te willen doorbrengen. Bij stellen van hetzelfde geslacht worden de zorgtaken een stuk gelijker verdeeld (Roeters, Veerman & Jaspers, 2017).

Wegnemen van drempels

Lokale en regionale organisaties kunnen een rol spelen bij het wegnemen van drempels. Denk aan vrouwenorganisaties, vrouwennetwerken, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties en organisaties voor mensen met een migratieachtergrond. Zij kunnen samen werken aan maatschappij waarin vrouwen en mannen gelijke kansen hebben.

In de toolbox vinden zij tools om hun positie te versterken en onderlinge netwerken te verbeteren. Denk aan de relatie met politiek en bestuur, werkgevers en andere stakeholders binnen verschillende (arbeids)regio’s. Ook zijn er tools en goede voorbeelden opgenomen voor individuele mannen en vrouwen om de belemmeringen die zij ervaren bij het combineren van werk en zorg te verminderen.