Toolkit implementatie

Eerste hulp bij verspreiding en implementatie van sociale interventies voor interventie-ontwikkelaars en organisaties

Deze toolkit helpt organisaties en interventie-ontwikkelaars bij het succesvol verspreiden en implementeren van sociale interventies of aanpakken. Juist omdat uitvoerende organisaties en interventie-ontwikkelaars elkaar nodig hebben in het implementatieproces van interventies richten we ons in deze toolkit tot beiden. Je vindt informatie over elke fase van het implementatieproces, aangevuld met handige tips en checklists.

Wellicht heb je sommige onderdelen al goed voor elkaar, en kun je bij andere aspecten nog wel wat tips gebruiken. Deze toolkit is zo vormgegeven dat je gericht aan de slag kunt met onderdelen waar jij meer over wilt weten.

Implementatie-Quickscan

Naast de toolkit is er de Implementatie-Quickscan. Via deze QuickScan krijg je als ontwikkelaar snel inzicht in wat er goed gaat en waar er nog verbeteringen mogelijk zijn.

Wat werkt bij-dossier

In het dossier Wat werkt bij de implementatie van sociale interventies lees je over de factoren waarvan uit de literatuur blijkt dat deze bijdragen aan een succesvolle implementatie.