Toolkit Samenwerken met mantelzorgers - zo werkt het

9 november 2015

Iedereen die werkt in een thuiszorgteam, zowel wijkverpleegkundigen als verzorgenden, krijgt te maken met het netwerk van de cliënt. Samenwerken met hen is belangrijk voor goede zorg en levert vaak veel moois op.

Het zorgt echter regelmatig ook voor dilemma’s, bijvoorbeeld als het gaat om verantwoordelijkheid of over privacy. De toolkit ‘Samenwerken met mantelzorgers: zo werkt het! helpt thuiszorgteams om met elkaar te reflecteren over cliëntsituaties.

Acht thema’s in samenwerking toegelicht

Uit gesprekken met verpleegkundigen en verzorgenden blijkt dat er acht thema’s zijn waar zij graag meer informatie en tips over zouden hebben. Deze onderwerpen komen aan bod in acht themakaarten:

  •     Constructief samenwerken met mantelzorgers
  •     Samenwerken met meerdere mantelzorgers
  •     Contact opbouwen met mantelzorgers
  •     Ervaringsdeskundigheid van mantelzorgers benutten
  •     Maatwerk: ondersteunen bij het vinden van eigen oplossingen
  •     Draagkracht en belasting van mantelzorgers in evenwicht houden
  •     Vraagverlegenheid overwinnen
  •     Cliënten en mantelzorgers goed verwijzen

Elke themakaart bevat een aantal casussen, opdrachten dilemma’s en tips om in een teamoverleg te bespreken.

Download de volledige publicatie