Toolkit Werken aan sociale veiligheid

Preventie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

De toolkit Werken aan sociale veiligheid biedt u ondersteuning bij het werken aan sociale veiligheid binnen uw organisatie. De toolkit bestaat uit drie delen.

 • Deel 1 is voor managers, kwaliteitsfunctionarissen en beleidsmedewerkers om de organisatie veilig te maken. Dit deel bevat stappen die voor de gehele organisatie gelden.
 • Deel 2 is voor teamleiders en professionals om concreet aan de slag te gaan met sociale veiligheid. Dit deel bevat stappen die op locatieniveau uitgevoerd kunnen worden.
 • Deel 3 bevat een overzicht van alle bijbehorende instrumenten en hulpmiddelen.

Lees ook het artikel over de Toolkit Werken aan sociale veiligheid. U kunt de Toolkit Werken aan sociale veiligheid in zijn geheel downloaden. De eerste 8 bijlagen zijn onderdeel van de toolkit. 

 •     Bijlage 1 Voorbeeld omgangsregels
 •     Bijlage 2 Voorbeeld gedragscode
 •     Bijlage 3 Lijst met risicofactoren
 •     Bijlage 4 Signalenkaart grensoverschrijdend gedrag
 •     Bijlage 5 Voorbeeld meldprotocol grensoverschrijdend gedrag
 •     Bijlage 6 Model stappenplan na melding grensoverschrijdend gedrag
 •     Bijlage 7 Andere instrumenten in relatie tot de toolkit
 •     Bijlage 8 Handleiding bij de dvd

De overige digitale bijlagen kunt u hieronder downloaden. 

Digitale bijlagen

Vragenlijsten t.b.v. de sterkte-zwakteanalyse

Instrumenten voor het meten

Lees ook het artikel over de toolkit Werken aan sociale veiligheid.

Deze toolkit is onderdeel van het project ‘Werken aan sociale veiligheid’. Binnen dit project hebben Movisie, Vilans en Platform VG gewerkt aan het bevorderen van de sociale veiligheid in de zorg voor mensen met een verstandelijk beperking.