Transformatieagenda Armoede en Schulden

Op naar een aanpak die werkt

30 juni 2016

Armoede en schulden in Nederland nemen snel toe. De bestaande aanpak van armoede en schulden heeft vooralsnog onvoldoende impact: het neemt de dieper liggende oorzaken niet weg. Naast het individuele leed kost de huidige aanpak de samenleving veel geld. Heel veel geld.

Er zijn nieuwe wegen nodig, dwars door sectoren heen, samen met de mensen om wie het gaat zelf. Vanuit eigen kracht in plaats vanuit regels, door anders te denken, anders te doen en door samen met nieuwe partijen te komen tot sociale innovaties. Dichtbij, preventief en met een minimale doorlooptijd. Denken en doen vanuit dat wat wel kan en wat wel werkt. Uitgaan van de menselijke maat, benutten van mogelijkheden en tegelijkertijd dat wat iemand (nog) niet kan respecteren.

Deze transformatieagenda bevat handvatten om de cirkel van armoede en schulden te doorbreken door te gaan doen wat werkt. De agenda is opgesteld door Eropaf! en Over Rood. Movisie heeft deze agenda gevoed met kennis over werkzame elementen bij de aanpak van armoede en schulden.

Wij willen krachten bundelen met vernieuwers die de omslag al gemaakt hebben en met hen die een omslag wensen maar nog niet precies weten hoe. Dit doen we door partijen samen te brengen, het gesprek over een andere schulden- en armoedeaanpak te faciliteren en beweging te brengen in de processen en systemen die een effectieve aanpak belemmeren. Door aan te sluiten bij al in gang gezette veranderingen en kansrijke ontwikkelingen, willen we deze versterken en versnellen. Op naar een aanpak die werkt!