Transgender personen in Nederland

12 mei 2017

Dit is een overzicht van hoeveel mensen in Nederland hun officiële geslachtsregistratie hebben aangepast. Ook is nagegaan of deze groep in sociaal-demografische en sociaaleconomische positie verschilt van de rest van de bevolking.

Vragen die hierbij worden beantwoord, zijn: leven transgender personen vaker in armoede dan de algemene bevolking?  Hebben transgender personen een andere gezinssamenstelling dan de algemene bevolking?  Ook gaat auteur  in op de vraag welke factoren ervoor zorgen dat transgender personen beter of slechter af zijn op terreinen als werk, veiligheid, eenzaamheid en welzijn. Zaken als sociale steun, achtergrondkenmerken, negatieve bejegening en tal van psychologische factoren worden hierbij meegenomen.

Tot slot worden de mogelijkheden in kaart gebracht om de leefsituatie van transgenders te monitoren, zoals dat ook voor andere minderheidsgroepen in de maatschappij gebeurt: middels grootschalige bevolkingsstudies die ook rekening houden met hun achtergrondkenmerken.

 
Auteur
L. Kuyper
Jaar
2017
Uitgever(s)
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Type
Rapport
Pagina's
91