Transitie en transformatie in medezeggenschap

Op welke manier kunnen cliënten hun signalen en ideeën kenbaar maken bij gemeenten, ligt samenwerking tussen de huidige cliëntenraden en de Wmo-raden voor de hand, op welke manier kunnen gemeenten de nieuwe doelgroepen betrekken? Deze flyer biedt een aantal handreikingen en suggesties voor gemeenten, cliënten- en Wmo-raden.

De decentralisaties AWBZ, Jeugdzorg en de Wet werken naar vermogen hebben consequenties voor de begeleiding van cliënten, maar ook voor hun medezeggenschap. Op welke manier kunnen cliënten hun signalen en ideeën kenbaar maken bij gemeenten, ligt samenwerking tussen de huidige cliëntenraden en de Wmo-raden voor de hand, op welke manier kunnen gemeenten de nieuwe doelgroepen betrekken? Deze flyer biedt een aantal handreikingen en suggesties voor gemeenten, cliënten- en Wmo-raden.