Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd. Derde rapportage

4 maart 2014

Als gemeenten in het huidige tempo doorgaan met het decentralisatieproces van de Jeugdzorg, is de invoeringsdatum van 1 januari 2015 niet verantwoord. Dat is de harde conclusie die de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) onder leiding van Leonard Geluk trekt in haar derde rapportage over de transitie.

 ‘Op cruciale punten is forse vertraging opgelopen. Zo zijn er in de meeste regio’s nog steeds geen afspraken gemaakt tussen gemeenten en zorgaanbieders over het continueren van de zorg. Zorgaanbieders weten ook niet wanneer die afspraken wel gemaakt gaan worden. Er zijn nog onvoldoende stappen genomen om ervoor te zorgen dat gemeenteraden en Colleges zich kunnen richten op de uitvoeringsstructuur. Afspraken met Bureaus Jeugdzorg over een ‘zachte landing’ zijn nog volop in ontwikkeling en dus nog niet rond.

Bron