Transparant aanbod thuisbegeleiding

Modulen als bouwstenen voor de hulpverlening

21 december 2012

Movisie heeft in opdracht van ActiZ een rapport geschreven waarin het aanbod van de thuisbegeleiding transparant wordt gemaakt met behulp van modulen als bouwstenen voor de hulpverlening.

Thuisbegeleiding is een (vaak intensieve) vorm van begeleiding in de leefomgeving van een cliënt(systeem) waarbij het dagelijks handelen en het functioneren van een cliënt(systeem) centraal staat. Het uitgangspunt van thuisbegeleiding is dat iedereen behoefte heeft aan het deelnemen aan de samenleving, ook degenen die zich aan de rand van de samenleving of in isolement bevinden.

Transparant aanbod

Transparant aanbod is een systematiek die Movisie heeft ontwikkeld om hulp- en dienstverleningsaanbod te beschrijven op basis van – vaak impliciete – praktijkkennis. Hiermee is inmiddels ervaring opgedaan in vele trajecten.

Complete ‘aanbodbeschrijving’ van een beroepsgroep is opgebouwd uit kleinere eenheden die ‘modulen’ worden genoemd. Door modulen te selecteren en te combineren is het mogelijk om samenhangende programma’s te maken die passen bij nieuwe of bestaande doelgroepen. Tevens vormen modulen een manier om inhoud te geven aan samenwerkingsketens. Ook voor Thuisbegeleiding is een beschrijving in modulen gemaakt in samenwerking met professionals.

Auteur
Scholte, M. en Poll, A.
Jaar
2009
Uitgever(s)
ActiZ i.s.m. Movisie
Type
Rapport